Mandøposten

Foreningens medlemsblad udkommmer to gange årligt. I juli og december.

Stof til Mandøposten

Stof til næste nummer af Mandøposten bedes afleveret senest
den 15. maj 2018 til redaktøren,

Jeff Nielsen
Kalendervej 25
8210 Århus V.

telf. 86 15 30 97
mail: jeffn@jeffn.dk
Send mail til redaktøren

Lokalt nyt og omtale af mærkedage, dødsfald og lignende også til formanden, Ellen Christensen.
Tilbage til startsiden
Opdateret d. 20.4.2018